Projekt

Arboreum je bytový komplex na žilinskom sídlisku Vlčince na dvoch uliciach - Bulharská a Obežná. Tvoria ho štyri bytové domy označené ako Arboreum A, B, C a D.

Prvé tri z nich spolu tvoria vnútroblok, v ktorom sa snažíme budovať našu komunitnú záhradu, ktorá bude všetkým prinášať radosť, potechu pre oči a miesto na relax.

Situačná mapa

S projektom chceme vybudovať nové okrasné záhony pred vchodom č. 8 a dlhý pás z levandule a kocúrnika popri chodníku, ktorý oddeľuje panelák C od panelákov A a B.

Pri výbere konkrétnych rastlinných druhov v projekte prioritne prihliadame na rastliny, ktoré poskytnú potravu pre opeľujúci hmyz a vtáky - medonosné rastliny a bobuľoplodé dreviny; na ich rôznorodosť (dostatok potravy pre živočíchy počas celého vegetačného obdobia ba aj zimných mesiacov); a na rastliny, ktoré svojím vzhľadom pomôžu dotvoriť estetiku celej záhrady.

Aby nové záhony mohli prežiť horúce leto, potrebujeme zabezpečiť vodu na polievanie. Keďže nosiť ju neustále z bytov je namáhavé, rozhodli sme sa inštalovať nádoby na dažďovú vodu z odkvapov nášho domu. Budeme tak šetriť pitnú vodu z vodovodu.

Ak by ste sa k nám chceli pridať, prípadne prispieť finančným darom, budeme radi.