Dve percentá

Odložené daňové priznanie

Dve percentá z vašej zaplatenej dane z príjmu za minulý rok môžete prideliť tam, kde ich naozaj uvidíte—v našej komunitnej záhrade. Poukážte ich nášmu občianskemu združeniu a my sa postaráme o to, aby váš príspevok doslova prekvital. Neviete ako poukázať vaše dve percentá? Vyberte si z nasledujúcich možností a dozviete sa, ako na to pri odloženom daňovom priznaní.

Som zamestnanec

Som živnostník

Sme firma

Som zamestnanec

 1. Stiahnite si a vyplňte tlačivo daňového priznania typu FO-A. Na strane č. 5 v oddieli VIII. vypočítajte a vyplňte poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 h a máte o tom potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete poukázať maximálne 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. V daňovom priznaní nezabudnite krížikom označiť voľbu spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane.
  • Ak ste ako dobrovoľník nepracovali, môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.
  • Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy. Ak je výsledná suma nižšia ako 3 €, takýto podiel zaplatenej dane nám, žiaľ, nemôžete poukázať.
 2. Nezabudnite uviesť váš podpis aj v oddieli VIII.
 3. V Údajoch o príjimateľovi uveďte naše IČO 53519396 a obchodné meno ARBOREUM GARDEN, O. Z.
  • IČO musí byť zarovnané sprava a zostávajúce bunky zostávajú prázdne.
  • Obchodné meno sa uvádza veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom). Za čiarkou aj bodkou je medzera.
 4. Vyplnené daňové priznanie (a ak ste pracovali ako dobrovoľník aj potvrdenie o odpracovaných hodinách) odošlite poštou alebo osobne doručte vášmu daňovému úradu v odloženom termíne do 30. júna 2022 (alebo do 30. septembra 2022 ak máte odklad o 6 mesiacov pre príjmy zo zahraničia). Ak formuláre zasielate poštou, rozhodujúcim dátumom je dátum podania vyznačený poštovou pečiatkou. Ak neviete, ktorý je váš príslušný daňový úrad, zistíte ho na stránke Finančnej správy.
 5. Okrem podania daňového priznania máte povinnosť uhradiť vypočítanú daň do rovnakého termínu.

Dôležité termíny

30. 6. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (3 mesiace).

30. 9. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (6 mesiacov), ak ste mali príjmy zo zahraničia.

Formuláre na stiahnutie

🗎 Daňové priznanie, typ FO-A

 

Som živnostník

 1. Ako živnostník máte povinnosť komunikovať s Finančnou správou SR výhradne elektronicky. Formulár daňového priznania, typ FO-B, môžete vyplniť vo vašej osobnej internetovej zóne portálu Finančnej správy cez Katalóg formulárov.
 2. Vo formulári daňového priznania na strane č. 12 v oddieli XII. vypočítajte a vyplňte poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 h a máte o tom potvrdenie od dobrovoľníckej organizácie, môžete poukázať maximálne 3 % zo zaplatenej dane z príjmu. V daňovom priznaní nezabudnite krížikom označiť voľbu spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane.
  • Ak ste ako dobrovoľník nepracovali, môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu.
  • Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy. Ak je výsledná suma nižšia ako 3 €, takýto podiel zaplatenej dane nám, žiaľ, nemôžete poukázať.
 3. Nezabudnite uviesť váš podpis aj v oddieli XII.
 4. V Údajoch o príjimateľovi uveďte naše IČO 53519396 a obchodné meno ARBOREUM GARDEN, O. Z.
  • IČO musí byť zarovnané sprava a zostávajúce bunky zostávajú prázdne.
  • Obchodné meno sa uvádza veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom). Za čiarkou aj bodkou je medzera.
 5. Krížikom (x) označte voľbu súhlasím so zaslaním údajov. Budeme tak vedieť komu sa za príspevok poďakovať.
 6. Vyplnené daňové priznanie (a ak ste pracovali ako dobrovoľník aj potvrdenie o odpracovaných hodinách) odošlite elektronicky v odloženom termíne do 30. júna 2022 (alebo do 30. septembra 2022, ak máte odklad o 6 mesiacov pre príjmy zo zahraničia)
 7. Okrem podania daňového priznania máte povinnosť uhradiť vypočítanú daň do rovnakého termínu.

Dôležité termíny

30. 6. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (3 mesiace).

30. 9. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (6 mesiacov), ak máte príjmy zo zahraničia.

 

Sme firma

 1. Ako právnická osoba máte povinnosť komunikovať s Finančnou správou SR výhradne elektronicky. Formulár daňového priznania, typ PO, môžete vyplniť vo vašej osobnej internetovej zóne portálu Finančnej správy cez Katalóg formulárov.
 2. Vo formulári daňového priznania na strane č. 12 v časti VI. krížikom (x) označte voľbu súhlasím so zaslaním údajov. Budeme tak vedieť komu sa za príspevok poďakovať.
 3. Vypočítajte a vyplňte poukazovanú sumu nasledovne:
  • Ak ste v roku 2021 (alebo najneskôr do 31. marca 2022) poskytli dar na dobročinné účely v minimalnej výške 0,5 % z vypočítanej dane z príjmu právnickych osôb (uvádza sa v riadku č. 2), môžete poukázať maximálne 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy a uveďte v riadku č. 3. Musí byť minimálne 8 €. Ak vám výjde nižšia, žiaľ, takýto podiel nemôžete poukázať.
  • Ak nespĺňate podmienku daru z predchádzajúceho bodu, môžete poukázať maximálne 1 % zo zaplatenej dane z príjmu. Výslednú sumu zaokrúhlite aritmeticky na celé centy a uveďte v riadku č. 4. Musí byť minimálne 8 €. Ak vám výjde nižšia, žiaľ, takýto podiel nemôžete poukázať.
 4. Uveďte počet prijímateľov. Ak chcete celý podiel venovať nám, uveďte 1 (zarovnané sprava).
 5. V Údajoch o príjimateľovi uveďte sumu podielu, podpis, naše IČO 53519396 a obchodné meno ARBOREUM GARDEN, O. Z.
  • Ak uvádzate viac prijímateľov, suma každého podielu musí byť minimálne 8 €.
  • IČO musí byť zarovnané sprava a zostávajúce bunky zostávajú prázdne.
  • Obchodné meno sa uvádza veľkými tlačenými písmenami (paličkovým písmom). Za čiarkou aj bodkou je medzera.
  • Nezabudnite na podpis štatutára alebo oprávnenej osoby.
 6. Vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v odloženom termíne najneskôr do 30. júna 2022 (alebo do 30. septembra 2022, ak ste mali príjmy zo zahraničia).
 7. Okrem podania daňového priznania máte povinnosť uhradiť vypočítanú daň do rovnakého termínu.

Dôležité termíny

30. 6. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (3 mesiace).

30. 9. 2022 – Najneskorší dátum na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v odloženom termíne (6 mesiacov), ak ste mali príjmy zo zahraničia.

 

Ďalšie možnosti ako nás podporiť

Prispejte online

Poslať nám finančný dar nebolo nikdy jednoduchšie. Cez portál darujme.sk nám môžete prispieť platobnou kartou aj prevodom.

Dobromat

Nakupujete online? Super! Pomocou Dobromatu nám môžete prispieť a pritom neminúť ani cent navyše.

Priamy finančný dar

Chceli by ste prispieť priamo na náš bankový účet? S predpripravenou darovacou zmluvou žiadny problém.