Vedeli ste, že ak ako firma poskytnete dobročinný dar, tak vás štát odmení? V tomto článku sa dozviete, čo získate a čo pre to urobiť.

Štát dlhodobo podporuje dobročinnosť v rôznych formách. Od osvety, podpory dobrovoľníctva, cez granty až po možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmu, v bežnej reči známy ako dve percentá. Ak poskytnete dar v celkovej výške minimálne 0,5 % z vypočítanej dane z príjmu firmy za minulý rok, štát vás odmení.

Darovať môžete aj viackrát a rôznym adresátom a do celkovej výšky daru sa započítavajú aj všetky dary z predchádzajúceho roka, ktoré ste si neuplatnili v minuloročnom daňovom priznaní. Ak ste minulý rok žiadny dar neposkytli, máte na to ešte čas. Najneskorší termín je 31. marec (prípadne 30.6. alebo alebo 30.9. ak podávate daňové priznanie v odloženom termíne).

Príjemca a účel daru

Adresátom vášho daru môže byť akákoľvek organizácia, ktorej účelom nie je podnikanie – teda nadácie, občianske združenia, Slovenský červený kríž a podobne. Poskytnutý dar musí byť účelový a musí podorovať niektorú z nasledujúcich oblastí:

  • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
  • podpora a rozvoj športu,
  • poskytovanie sociálnej pomoci,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt,
  • podpora vzdelávania,
  • ochrana ľudských práv,
  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • veda a výskum,
  • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Rovnako organizácia, ktorá dar prijíma, musí mať účel daru zapísaný v predmete jej činnosti.

Čo získate

Dar ste darovali a čo teraz? Čo dostanete od štátu? Štát vašej firme umožní poukázať podiel zaplatenej dane z príjmu v dvojnásobnej výške a teda vaša firma môže pomôcť dvakrát viac a tam, kde si sami vyberiete. Aby sme nehovorili len tak všeobecne, pozrime sa na modelový príklad:

Vaša firma má zaplatiť daň z príjmu vo výške € 50 000,–. Vybranej organizácii poskytnete dar vo výške 0,5 % z vypočítanej dane, čo je € 250,–. Namiesto podielu vo výške 1 % z dane tak môžete poukázať dvojnásobok, teda 2 %, čo predstavuje výšku € 1000,–. Prostredníctvom vášho daru tak môže vybraná organizácia získať namiesto € 500 až € 1 250,–. Skvelé, však?

Spoločenská zodpovednosť a budovanie značky

Prečo by ste mali podporovať neziskovky? Iste poznáte pojem spoločenská zodpovednosť. Okrem toho, že pomáhate druhým, pomáhate aj svojej firme. Zapájaním sa do dobročinnosti budujete značku vašej firmy ako dôveryhodného partnera pre vašich zákazníkov a budujete firemnú kultúru pre vašich zamestnancov. A to je dôležité. Iba firma s vernými zákazníkmi a oddanými zamestnancami má šancu uspieť dlhodobo.

Budeme radi, ak si ako adresáta daru aj podielu dane vyberiete práve nás. Len vďaka príspevkom môžeme budovať našu komunitnú záhradu a zlepšovať tak životné prostredie v našom meste. Prečítajte si návod, ako poukázať podiel vašej dane nášmu občianskemu združeniu Arboreum Garden. Už teraz ďakujeme.