Rok 2021 bol plný zážitkov, skúseností, pokusov, omylov a úspechov. Prečítajte si aký bol v našej záhrade.